Eddy de Beaumont

O, zit dat zo...

Kijk- en luistergebeurtenissen met een historisch tintje.

Educatief en onderhoudend.

 

 
 

 

Index

 

Vaderlandse geschiedenis

 

Annexionisme

 

Onze jongens?

 

Ambacht of industrie?

 

De Hinderwet uit 1875

 

Funerair erfgoed

 

Eindhoven, stad met een attitude!

 

Andere tijden

 

Nederlandse wapenindustrie

 

Contact / E-mail

 

 

De Hinderwet uit 1875

 

Nijverheid kent vele takken. Nu, maar ook toen: "ivoorzwartbranderyen, bloeddroogerijen, bewaarplaatsen van huiden en vellen, klopperijen van visch, katoen, wol, haar, vederen, huiden, schors en tapijten." Er is wat geklopt, getimmerd en gesmeed. Pas bij de wet van 2 Juni 1875 tot “regeling van het toezigt bij het oprigten van inrigtingen, welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken” werden zaken hieromtrent formeler geregeld. Vanaf die tijd was er een vergunning vereist, af te geven door het gemeentebestuur.

Maar hoe ging het in de praktijk? Een voorbeeld.